Categories
Uncategorized

Hvordan kan vi bruke teknologi til å få slutt på sulten

Gjennom alle år har matproduksjonen i verden stadig vært i utvikling. Alt fra jakt til slakting av dyr og til slakting a dyr som lever i fine omstendigheter, noe som inngår dyrevelferden vi har. Men dagens samfunn er stadig i vekst og nye teknologier trer inn stadig vekk. I dette innlegget skal jeg snakke om hvordan diverse teknologier kan utrydde sulten ifølge FNs bærekraftmål nr. 2 (FNs bærekraft mål 2 er å utrydde sult, oppnå matsikkerhet, å bedre ernæring og fremme bærekraftig landbruk.)

Kunstig kjøtt

I dette kurset har jeg lært masse spennende og nyttig, som f. eks da Arne trakk frem mosa meet, dette er et nederlandsk selskap som produserer og selger burgere laget av «kunstig kjøtt». Dette selskapet begynte fra 2013 å produsere dette kunstige kjøttet, og mosa meet er et selskap som setter dyrevelferd høyt og derfor produserer på denne måten. Dette kjøttet lages i labratorium. Produksjonen av kunstig kjøtt skjer ved at man bruker stamceller av dyret og dette er små celler som velges. Ved bruk av teknologi så kan vi bruke stamcellene fra dyrene og hjelper cellene å utvikle næringsinnholdet som ville vært i en vanlig burger. Vi gjenskaper på en måte funksjonene for å få stamcellen til at de utvikles, på lik måte som ved innsiden av kua.

Fordeler og ulemper ved kunstig kjøtt

I utviklingen av teknologien for matproduksjonen så følger det flere fordeler og positive sider. Ved hjelp av noen få celler kan man produsere masse kjøtt ut av disse, dermed vil dette si at det også ikke trengs å slakte så mange dyr som nå i dag, det vil verre mye mindre slakting. Dette fører jo til en bedre dyrevelferd som er svært positivt. Ved å produsere kunstig kjøtt vil én celleprøve fra kun ett dyr være nok til å produsere 80 000 burgere på rundt 100gram hver burger. Andre fordeler ved produksjon av kunstig kjøtt vil være at produksjonskostnadene vil bli billigere. Man kan også produsere celler som er mere næringsrikt og produsere kjøtt som er mer næringsrik enn det den generelt er i dag.

Andre måter å produsere mat gjennom teknologi

Det finnes andre måter å produsere mat på som f. eks plantebasert kjøtt og en ny type proteinkilde som er et proteinpulver kalt Solein. Plantebasert kjøtt er en erstatning for vanlig kjøtt gjennom erteproteiner eller bønner, dette har vist seg for å være svært attraktivt for mange siden dette verner dyrene som blir slaktet osv. Plantebasert kjøtt har vist seg å være mye sunnere enn vanlig kjøtt. Proteinpulveret Solein er et protein laget uten fotosyntese og en proteinkilde som blir produsert ut av bakterier fra karbondioksid, vann og fornybar energi. Dette er det et finsk selskap kalt Solar foods som har utviklet. Alle disse teknologiene vil kanksje kunne hjelpe å utrydde sult i verden, men hvem vet hvordan teknologien vil være i 2030.

bilder er hentet fra:

  • https://www.bioteknologiradet.no/2018/04/i-genialt-saken-er-labbiff/
  • https://www.burgerking.no/menu-item/plant-based-whopper
  • https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/utrydde-sult

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *