Categories
Uncategorized

Hva er konsekvensene av Filterbobler og Ekkokamre

Filterbobler

Filterboble er et begrep som har blitt skapt gjennom boken til Eli Pariser, som heter «The Filter Bubble.»

Filterbobler oppstår når en algoritme på en nettside sorterer informasjon en bruker søker etter, basert på informasjon om brukeren. Det vil si at algoritmene filtrerer informasjon som gjør at alt av innhold vi får på eksempel søkemotorer eller sosiale medier, er skreddersydd til hvert enkelt individ. Det går ut på å fjerne info som ikke er relevant for individet, sånn at hver gang man søker så er det best egnet for individet som søker. Andre store aktører som Facebook og Google, bruker disse filterboble-algoritmene slik at informasjonen som sendes ut er skreddersydd til hvert enkelt individ.

Et eksempel på at en filterboble kan oppstå kan være når du ser på Netflix, der vil kunden kunne få andre alternativer eller anbefalinger av serier basert på hva de har sett tidligere, dersom du har sett Breaking Bad vil du kunne få opp andre serier som er av samme sjanger. Her så tilpasser søkemotoren treff basert på hva man har sett tidligere eller klikket innpå.

Ekkokammer

Informasjonen som vi henter, kan komme fra mange ulike kilder. Det som gjenkjenner et ekkokammer, er når du bare får høre de samme perspektivene og meningene gjentatte ganger. Et ekkokammer er et miljø hvor et individ kunn møter informasjoner eller meninger som reflekterer meningen eller informasjonen individet har eller den forsterkes. Ekkokammere kan oppstå hvor som helst der informasjon utveksles, enten det er i virkeligheten eller online gjennom sosiale medier. Det er internett og andre sosiale plattformer som har gjort at ekkokammerene har utviklet seg til å bli så mange og enkle å havne bort i. Det kan være vanskelig og komplisert å gjenkjenne et ekkokammer, spesielt hvis du selv befinner deg i ett.

Et eksempel på et ekkokammer kan være hvis en gruppe på Facebook der de har flere folk, som deler samme meninger og oppfatninger, holdninger, perspektiver osv.

Konsekvenser av disse filterboblene og ekkokamrene

Når vi ser disse fenomenene i samspill med utvikling av vårt samfunn så kan vi se at de har negative sider og det finnes altså konsekvenser ved filterbobler og ekkokammere. En av konsekvensene av disse kan være om vi bare får bekreftelser av våre meninger, oppfatninger og holdninger, og aldri får input av andre perspektiver eller utfordring av hva vi tenker så vil det være vanskelig for et individ å eksponeres for nye holdninger eller kulturer. De mest sentrale konsekvensene ved at man havner i en filterboble eller et ekkokammer er at vi ikke vil kunne få annen informasjon som vil utfordre våre oppfatninger og holdninger og syn på diverse ting. Når vi bruker sosiale medier til å søke opp diverse informasjoner eller artikler/nyheter vil algoritmene heller finne andre treff som samspiller med det vi har søkt på tidligere. Ved at vi bare får støtte for diverse meninger og holdninger som forsterker vårt syn og ikke finner noe fra et andre perspektiver eller andres ståsted, vil miste andre personer sine ståsteder og med dette så mister vi dermed også andre muligheter til å kunne få lært mer om andre folk sine syn, oppfatninger, holdninger, religioner og kulturer.

Filterbobler og ekkokamre – en fare for politikken?

Vi kan ta et eksempel fra et presidentvalg i USA. Når resultatene kom inn fra presidentvalget i USA 2016 mellom Trump og Clinton har blitt kjent med flere innflytelser innenfor SoMe apper som Twitter og Facebook. Dette er et resultat som har kommet med følge av en filterboble, dette har skjedd ved at diverse brukere har blitt eksponert for Fake News og ekkokammere som har klart å bekrefte dette for hvert individ til interesse for filterboblen. Alle personer over hele verden har tilgang på nettet og det kan være et farlig sted for veldig mange, spesielt når sånne ting blir misbrukt og mange er redde for at dette kan skade landet og demokratiet ved å gjøre effekten av Fake News verre. Fake News på nettet kan gjøre stor skade for veldig mange, om effekten er stor nok.

bildene er hentet fra:

  • https://news-beacon-ireland.info/blog/the-rise-of-fake-news-bbc-documentary/
  • https://dig2100.no/hva-er-konsekvensene-av-filterbobler/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *