Categories
Uncategorized

Styringsettet OKR

Vi har nå startet neste del eller modul i valgemnet digital markedsføring og i denne delen av kurset er temaet E-varehandel med Karl Philip Lund som foreleseren i modulen. Dette er noe jeg syns virket veldig spennende. I denne delen her inneholder det å opprette en egen nettbutikk, å lage god publiseringsstrategi og kunne sette mål for egen nettbutikk. Ved å kunne oppnå noe man kan ønske så er det utrolig viktig å klare å sette seg gode mål. Og dette vil være et av hovedområdene i læringsprosess til den nåværende delen av kurset. Ved dette blogginnlegget her skal jeg skrive litt om hva styringssettet Objective & Key Results eller OKR er og helt til slutt fortelle litt hvorfor dette blir brukt.

Hva er OKR

Ved det faktumet at store organisasjoner er komplekse gjør at det blir ofte litt komplisert ved å sikkre at diverse aktiviteter som blir utført på tvers av organisasjoner er: samkjørte, gis ønskede resultater og det henges sammen med de overordnede målene som ledelsen har. Løsningen ved at selskaper og organisasjoner som er suksessrike, har lyktes med å navigere og vokse i et samfunn som stadig er i utvikling er ved hjelp av styringsettet OKR.

Flere startups og ledende teknologiselskaper som er norske, bruker denne sterke tilnærmingen til Objectives & Key results. Ved dette så knyttes alle mål til de ulike selskapene, teamene og enkeltpersonene sammen for å lage en type strategi til de målbare resultatene som selskapet har satt seg. Ved den type prosess sikres det at mål som er prioritert, mål som er ambisiøse blir nådd og at alle beveger seg i lik retning. Andre suksessfulle internasjonale selskaper som Netflix, spotify, Zalando og Google bruker OKR som styringssett.

Objectives & Key Results (OKR) er en sterk og svært effektiv metode for målstyring og virksomhetsstyring, som da hjelper en bedrift med å prioritere de oppgavene som er viktigst for å kunne nå egne satte mål. OKR er en metode som er tatt mye i bruk for å klare å forvandle et selskaps strategier, visjoner, misjoner og verdier til nå sine mål. Alt av aktiviteter i selskapet er knytta til for å klare de måla som er satt. Ved denne bruken vil OKR hjelpe ulike selskaper å holde tett fokus og enkelt velge prioriteter ved disse aktivitetene som deretter vil være med å hjelpe selskapene videre, og dette kan enten være på kort eller lang sikt.

Objectives

Objectives er et mål som er satt av organisasjonen som en helhet, som er definert av den retningen selskapet ønsker å gå i og det som arbeides med for å nå disse målene som man setter. Objectives finner man også ved ulike nivå hos selskapet, men dette burde i hovedsak henge sammen for å skaffe en såkalt rød tråd. Det oppfordres at alle avdelinger skal være ansvarlige for sine OKRer for å bygge samhold og føle eierskap i selskapet. Ledelsen kan ikke kontrollere alt. En god objective er en kort inspirerende setning om hva teamet ønsker å oppnå i neste periode. Her skal du komme opp med en ambisjon som gir mening for deg og ditt team. En følelse av fremdrift. Bruk ord som inspirerer ditt team. Eksempler kan være å dominere kaffebransjen i Oslo.

Key results

Key Results er de målbare resultatene som skal være med å indikere om selskapet beveger seg i den retningen de har identifisert som Objective. Key Results skal være ambisiøse eller uoppnåelige og kalles for «Stretch-goals». Dette betyr at hvis man ikke når de nøyaktige resultatene, vil du være misfornøyd. Men man skal være altfor ambisiøs heller, det handler om å finne en balanse som man kan strekkes seg til mer enn man egentlig pleier. Sånn vil man nå de resultatene som man tenker seg og som man har satt, og man vil på samme tid utvikle seg på arbeidsplassen sin.

Objective er retningen. Key results er hvordan du skal komme dit. Forskjellen på disse er at Objectives spør etter hva man ønsker å oppnå, mens key results spør etter hvordan man har tenkt å komme seg dit.

(bildet er hentet fra: https://futureworks.no/10-grunner-til-a-bruke-okr)

Hvorfor man bør man implementere OKR

Karl Philip Lund beskriver 4 fordeler med OKR i en artikkel han har skrevet i inevo, som sier noe om hvorfor selskaper bør implementere styringssettet OKR i sin bedrift:

  1. Alle i bedriften får vite hva som er viktig.
  2. De viktigste målene i bedriften kommer til overflaten.
  3. De ansatte får innblikk i hvordan alle ligger an i forhold til målene.
  4. Alle i bedriften vet hva som foregår (og når)

Selv syns jeg OKR virker/og er et bra system å følge og et system jeg har tro på. Det virker som dette er noe som får frem det beste av en bedrift samt de ansatte i bedriften. Og dette er noe jeg gleder meg å teste ut i praksis for vår egen nettbutikk i dette faget!

Kilder:

Wikipedia. (2022). OKR. https://en.wikipedia.org/wiki/OKR.

Karl Philip Lund (2022).  https://inevo.no/blogg/okr-et-system-for-gjennomforing/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *