Categories
Uncategorized

6-trinnstrappa

I dette blogginnlegget skal jeg snakke om denne 6-trinnstrappen, eller strategitrappa. Dette er et verktøy som er lagd av Per Espen Stoknes, der dette verktøyet skal kunne hjelpe virksomheter med å finne smartere løsninger for å skape grønn vekst.

I denne 6-trinnstrappa er det to akser og 6 trinn. Ved den første aksen viser den kompleksiteten til de forskjellige trinnene der Utvendige er laveste og Forretningsmodellen er med høyest kompleksitet, der høyere du kommer på aksen jo mer kompleksitet har trinnet. Den andre aksen måler den organiseringen i bedriften fra ytre til indre organisering til virksomheten der Utvendige er ytre og Forretningsmodell er indre, så jo lenger du går bortover på aksen, jo mer indre kommer du i organisasjonen. Og disse 6 trinnene er som følger:

Trinn 1 – Ditt utvendige uttrykk:

Første trinn omhandler det utvendige for bedriften, dette er det som er synlig for alle sammen og er med på å danne et bilde av miljøprofilen til virksomheten. Dette kan innebære:

 • Støtte ideelle rganisasjoner, definere et samfunnsansvar
 • Oppfordre ansatte til miljø og sosial innsats lokalt
 • Bærekraftsrapport og synlighet 

Trinn 2 – Husrengjøring

Det andre trinnet går ut på å «rydde opp» internt i organisasjonen, ved å gjøre grundige endringsarbeid. Dette kan innebære:

 • Minimere avfall, redusere gjenbruke resirkulere
 • Forbedre energibruk i bygninger
 • Vurdere risiko
 • Forplikte deg med sertifiseringer
 • Gjøre transport og logistikk grønnere

Trinn 3 – Leverandørkrav

Det tredje trinnet handler om å kunne sette ulike krav til leverandører og samarbeidspartnere hvor det kan innebære:

 • Ta et tilbakeblikk i verdikjeden din og vurdere om leverandører og samarbeidspartnere møter de grønne kravene du har satt
 • Bruk innkjøpsmakten: kjøp fra bedre leverandører

Trinn 4 – Driftsomlegging

Trinn fire går ut på å ha et fokus på å omlegge driften i en bærekraftig retning, dette kan inneholde:

 • Revurdere og redesigne produksjonsprosesser
 • Bedre styringssystemer.

Trinn 5 – Produktportefølje

Det femte trinnet handler om en egen omlegging av produkt- eller tjenesteportefølje til mer grønne produkter og tjenester, dette kan inneholde:

 • omlegging til grønnere, øko-effektive produkter/tjenester
 • fornye design

Trinn 6 – Forretningsmodell

Det sjette og siste trinnet går ut å omlegge egen forretningsmodell til å bli mer bærekraftig.

 • Ofte et resultat av foregående steg. 

Til slutt

Til slutt for å oppsummere 6-trinnstrappa så er dette en svært effektiv modell som virksomheter kan ta i bruk for å få en grønnere vekst. En slik modell kan være både kostbart og utfordrende om de utgjør dette i praksis for å få en grønnere vekst. Men denne modellen handler om å gripe muligheter. Det vil være til en stor fordel for flere virksomheter dersom de gjennomfører denne modellen, og dette er grunnet til at fokuset på bærekraft og miljø er blitt mer og mer nødvendig i det samfunnet vi lever i dag.

bilder hentet fra:

 • skjermdump fra forelesning 5 i sosial kommunikasjon med Cecilie Staude
 • https://www.venstre.no/artikkel/2019/03/10/uttalelse-gronn-vekst-er-framtida/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *