Categories
Uncategorized

Refleksjonsnotat

I kurset digital markedsføring gjennomførte vi den første delen av kurset med Arne Krokan, som inngår i det som heter digital økonomi og forretningsmodeller. Til å begynne med syns jeg det virket spennende og gledet meg til å kunne starte med den første delen av kurset, og kurset sto til de forventningene jeg hadde på forhånd. Dette kurset har vært utrolig interessant og jeg har lært masse interessant med tanke på å lage blogg og ting som utfordret meg med dette. Ved hjelp av blogginnleggene har jeg fått lært meg mer om disse ulike temaene som vi har hatt og fått mer kunnskap om disse. Og i tillegg føler jeg at jeg har blitt bedre til å skrive ved hjelp av bloggen, og selvfølgelig ved hjelp av studentassistentene, de har vært til stor hjelp for bloggingen. Etter å ha blogget litt i løpet av en liten periode nå så syntes jeg at jeg kommer ut av dette kurset med mer kunnskap om faget og temaene det innebærer, dette er fordi det har vært mer faglig innlegg som vi har skrevet i disse blogginnleggene og da har vi måttet reflektere og gå mer i dybde i disse temaene, som jeg synes har hjulpet meg positivt og det har vært veldig nyttig som gjør at vi får en dypere forståelse av temaene.

I denne delen av kurset har jeg fått tilført mye kunnskap om ulike teknologier som vil senere kunne påvirke vår fremtid. Jeg er nå mer forståelse og kunnskap for hvilken betydning som digitalisering vil ha ved forskjellige jobber i senere fremtid, og i hvilken grad av viktighet det er av å være en digital plattform som forretningsmodell for at man skal kunne henge med den teknologiske utviklingen i samfunnet. Under en av forelesningene med Arne Krokan lærer han oss hvordan kunstig intelligens påvirker oss mennesker og hvilke påvirkninger dette kan få på samfunnet på grunn av at det er flere arbeidsprosesser som blir digitalisert. Vi har sett på en rekke teknologier som vil være med å endre samfunnet vårt i senere fremtid. Der har vi f. eks vært innom teknologier som robotikk, 3D-printer, virtuell realitet, utvidet realitet, filterbobler, ekkokammer og block chain teknologi.

Konsekvenser

For min egen del har det vært interessant og faktisk litt skummelt å lære om diverse selskaper som Instagram, Facebook og Google og hvordan de samler inn store mengder med data om forbruker når man bruker nettsidene deres og hvor viktig dette også er. Som f. eks. i Kina har myndighetene klart å utvikle hemmelige algoritmer og metoder som finner ut av hvem som bryter lovverket i trafikken, hvem som lager fake news, hvem som røyker osv. Det systemet som er utviklet gjør at folk er mer bevisste på hva de gjør, hva de sier eller hva de leser osv. hvis de skal bli belønnet med premier for oppførselene sine. Dette gir Kina store mengder data som er verdifulle, samt god kontroll. Men dette skaper frykt og folk føler seg utrygge i en slik kontroll system som fanger dine elektroniske spor som man legger fra seg uten å vite det og dette vil si at Kina ikke følger personvernlovene. Dette kan være en stor konsekvens for samfunnsutviklingen om slike systemer blir brukt.  

Temaer som har vært interessante

De temaene som for meg har vært spesielt interessante og spennende er blokkjedeteknologien og kryptovaluta. Dette var noe jeg har hørt om tidligere så jeg var svært spent på å lære mer om dette. Denne blokkjedeteknologien gjør at det er mulig å gjennomføre transaksjoner uten å måtte involvere tredjeparten. Det vil si at vil si at transaksjonene gjennomføres uten en bank, saksbehandler eller jurist. Dette skal være en teknologi med hensikten om å øke sikkerhet, personvern og effektivitet, men det oppstår også ulemper med denne teknologien. For meg var det som bekymret meg mest var at historikken hos transaksjonene til diverse kryptovalutaer er veldig vanskelig å spore opp. Og dette vil da være en metode som vil bli brukt av flere cyberkriminelle. Dette kan bli brukt som hvitvasking av penger og gjennom narkotikamiljøer. Men ved korrupte land vil det være vanskelig for folk å kunne stole på tredjeparten og her vil kryptovaluta være en fordel fordi du har dine verdier i kryptovalutaer og da vil det være vanskelig for andre å blande seg i systemet og man vil da unngå å miste pengene sine dersom man bor i et land som er påvirket av korrupsjon.

Avslutning

Jeg har vært svært fornøyd med den første delen av kurset og jeg sitter nå igjen med masse kunnskap. Jeg har lært masse lærerikt og interessant. Så nå er jeg egentlig bare nysgjerrig på hva som står i vente i neste kurs. Og nå på tampen ønsker jeg gi en stor takk til Arne Krokan som har vært en helt suveren foreleser med mange lærerike forelesninger og interessante temaer.

Bilder er hentet fra:

  • Arne Krokans presentasjonsmateriale i DIG– Del 1: Digital økonomi og forretningsmodeller
  • https://dig2100.no/hva-har-jeg-laert-i-kurset-om-digital-okonomi-og-forretningsmodeller/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *